ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: για μόνιμη και πλήρη απασχόληση

brakenews  | 

<<Η Βιομηχανία εμφιάλωσης φυσικού Μεταλλικού Νερού
Ζήρεια Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.,
ζητάει για μόνιμη και πλήρη απασχόληση
στις εγκαταστάσεις στη Στυμφαλία Κορινθίας.>>

Χειριστής Κλαρκ: με δίπλωμα χειριστή (απαραίτητα)

 

 • - Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε Βιομηχανία κατά προτίμηση
  στη βιομηχανία τροφίμων θα εκτιμηθεί
   
 • - Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
   
 • - Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
   
 • - Ηλικία ως 45 ετών

 

Μηχανικό παραγωγής:   

  

Υπευθυνότητες:

 • - Λειτουργία μηχανών παραγωγής
   
 • - Αποκατάσταση δυσλειτουργιών-βλαβών
   
 • - Συντήρηση των μηχανών παραγωγής
  και διατήρηση τους εντός προδιαγραφών
   

Προσόντα:

 • - Απόφοιτος ΤΕΙ Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας
  ή ανάλογης Τεχνικής Σχολής 
   
 • - Γνώση Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθούν
   
 • - Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε Βιομηχανία κατά προτίμηση
  στη βιομηχανία τροφίμων θα εκτιμηθεί
   
 • - Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
   
 • - Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
   
 • - Ηλικία ως 45 ετών

 

Εργάτες -τριες    παραγωγής:

 

 • - Λειτουργία μηχανών παραγωγής
   
 • - Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε Βιομηχανία κατά προτίμηση
  στη βιομηχανία τροφίμων θα εκτιμηθεί
   
 • - Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
   
 • - Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
   
 • - Ηλικία ως 40 ετών
   
 • - Γνώση Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθούν

 

Οδηγίες Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 • - Για αποστολή βιογραφικού,  accounting@zireia.gr .
   
 • - Εναλλακτικά, μπορείτε να το παραδώσετε στη γραμματεία του εργοστασίου
  στην Κυλλήνη Κορινθίας.
  Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο
  27470 22551 & 6973734333 (07:00 – 15:00).