Παρουσίαση Καινοτομίας Συστημάτων της Interplast στην ¨υδρώ¨ Κορινθίας Α.Ε.

brakenews  | 


Πρόσκληση σέ τεχνικό σεμινάριο
στο κεντρικό κατάστημα τής ¨υδρώ¨ Κορινθίας Α.Ε!!!

Παρουσίαση νέων συστημάτων από την  lnterplast.
σέ συνεργασία ¨υδρώ¨ Κορινθίας Α.Ε

 

Σάς προσκαλούμε στο κεντρικό κατάστημα τής ¨υδρώ Κορινθίας Α.Ε
στην Κόρινθο την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα  7.30 μέχρι 13.00
 

Λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας ,
και τηρώντας τούς κανόνες υγιεινής....