✅ Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα του Δ. Κορινθίων

brakenews  | 

✅ “Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών
του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚΚ) και των άλλων αθλητικών κέντρων του ΝΠΔΔ

👉Οι αιτήσεις γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά στο e–mail :

korculgr@otenet.gr .

👉Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση
με τα συνημμένα δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν,
εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών,
από την 22/02/2021 έως την 24/02/2021

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπείτε εδώ: