Η Ε.Π.Σ. Κορινθίας ανακοινώνει την λίστα των συμμετεχόντων της σχολής UEFA C

brakenews  | 

Η Ε.Π.Σ. Κορινθίας ανακοινώνει την λίστα των συμμετεχόντων
της σχολής UEFA C (Α φάση) 
που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο από τις 25-30.01.2021.

Θα ακολουθήσει νεότερο έγγραφο της Ε.Π.Σ. Κορινθίας
με το οποίο θα γνωστοποιείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
στους συμμετέχοντες ο τρόπος παρακολούθησης της σχολής.